Quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau đây:
SỐ CMND/HỘ CHIẾU/GIẤY TỜ TƯƠNG ĐƯƠNG
SỐ ĐIỆN THOẠI
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỀU CHỈNH
NHẬP MÃ KIỂM TRA
Tôi/Khách hàng xác nhận các thông tin nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp để đăng ký thực hiện chuyển đổi số thuê bao từ 11 số sang 10 số được thực hiện trên website của BAOVIET Bank. Tôi đồng ý nhận thông tin mật khẩu xác thực giao dịch/mã bảo mật OTP từ BAOVIET Bank gửi đến số thuê bao đã đăng ký khi mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ tại BAOVIET Bank là có giá trị pháp lý