TRA CỨU CHỨNG THƯ BẢO LÃNH DO BAOVIET Bank PHÁT HÀNH


Số serial thư bảo lãnh (*): (VD: BL 000001)
Ngày phát hành bảo lãnh (*):
Số công văn bảo lãnh :
Mã xác thực (*):Thử mã xác thực khác

Lưu ý:

1.  (*) Các trường thông tin bắt buộc nhập để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
           Số serial thư bảo lãnh: Quý khách lưu ý nhập dấu cách ( ) giữa phần ký tự chữ (BL) và phần ký tự số (000001)

2.  Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh:

-   Được phát hành từ ngày 15/11/2015.

-   Dưới hình thức văn bản.

-   Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.

 

 

Cam kết                                                               

                                                                 

Quý khách vui lòng đọc, hiểu và xác nhận nội dung dưới đây trước khi tiến hành tra cứu thông tin.


1.Các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây là do BAOVIET Bank phát hành. Các nội dung hiển thị chỉ nhằm xác thực cam kết bảo lãnh này đã được ghi nhận vào hệ thống của BAOVIET Bank.

2.Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không thay thế nội dung Chứng thư bảo lãnh mà BAOVIET Bank đã phát hành. Người được phép tra cứu thông tin cam kết không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

3.Trong mọi trường hợp bất kỳ thông tin của các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây bị tiết lộ ngoài mong muốn của BAOVIET Bank,và việc tiết lộ đó gây thiệt hại cho BAOVIET Bank bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài chính, uy tín, về việc phải trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền… BAOVIET Bank được toàn quyền yêu cầu người được phép tra cứu chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đó bằng một khoản tài chính tương xứng.

4.Trường hợp thông tin hiển thị tại chương trình có khác biệt với nội dung Cam kết bảo lãnh Quý khách đang giữ hoặc cần xác nhận Cam kết bảo lãnh bằng văn bản, xin Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng : 1900558848

 

Tôi với tư cách là người được phép tra cứu thông tin đã đọc, hiểu rõ các nội dung. Tôi cam kết tuân thủ các nội dung nói trên và chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng thông tin tra cứu.

www.ebank.baovietbank.vn

Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: (84-4)3928 8989 - Fax: (84-4)3928 8899 - www.baovietbank.vn