Tra cứu hợp đồng tiền gửi

Lưu ý:

Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu đối với các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn:
- Dưới hình thức văn bản
- Ngày gửi tiền trước thời điểm tra cứu tối thiểu 01 (một) ngày.
- Đang còn hiệu lực.
- Kỳ hạn Tháng: Nhập theo cú pháp ...M (VD 1M); Kỳ hạn ngày: Nhập theo cú pháp ...D (VD 21D)

Cam kết
Quý khách vui lòng đọc, hiểu và xác nhận nội dung dưới đây trước khi tiến hành tra cứu thông tin


1. Hợp đồng tiền gửi được hiển thị thông tin trên đây được ký giữa BAOVIET Bank và Quý khách hàng. Các nội dung hiển thị chỉ nhằm xác thực thông tin của Hợp đồng tiền gửi này đã được ghi nhận vào hệ thống của BAOVIET Bank.

2. Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không thể thay thế nội dung Hợp đồng tiền gửi được ký giữa BAOVIET Bank và Quý Khách hàng. Người được phép tra cứu thông tin cam kết không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

3. Trong mọi trường hợp bất kỳ thông tin của Hợp đồng tiền gửi được hiển thị thông tin trên đây được tiết lộ ngoài mong muốn của BAOVIET Bank, và việc tiết lộ đó gây thiệt hại cho BAOVIET Bank bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài chính, uy tín, về việc phải trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền... BAOVIET Bank được toàn quyền yêu cầu người được phép tra cứu chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đó bằng một khoản tài chính tương xứng.

4. Trường hợp thông tin hiển thị tại chương trình có khác biệt với nội dung của Hợp đồng tiền gửi mà Quý khách đang giữ hoặc cần xác nhận số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng văn bản, xin Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900558848

Loading... Please wait.
www.ebank.baovietbank.vn

Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: (84-4)3928 8989 - Fax: (84-4)3928 8899 - www.baovietbank.vn